Autokool

A-kategooria kursus

Algus: 7.märts 2024 kell 17:30

Kestvus: A-kategooria kursus juhiloa omanikele alates 2 nädalat ja juhiloata isikutele alates 4 nädalat
Õppe liik: eesti keeles e-õppena. E-õppe keskkond toimub Liikluslabis
Sõiduõpe: kokkuleppel oma sõiduõpetajaga
Soodustused: 15€ Testudo endistele õpilastele

Hind:

Hinna leiad hinnakirjast SIIT

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad

A2- kategooria: Võimsuse piiranguga 25 KW või erivõimsuse piiranguga 0,16 KW/kg. Õppe ja eksami mootorratas peab olema võimsusega 15-25 KW. Juhiloa taotleja peab olema vähemalt 18 aastat vana. Õppima tulles peab olema vähemalt 17,5 aastat vana. Juhiloa või esmase juhiloa olemasolu ei ole kohustuslik.

A-kategooria: Võimsus üle 25 KW ja erivõimsus üle 0,16 KW/kg. Õppe ja eksami mootorratas peab olema võimsusega vähemalt 35 KW. Juhiloa taotleja peab omama ükskõik mis kategooria juhiluba (mitte esmast) ja olema vähemalt 24 aastat vana.

A-kategooria kursusele registreerimine

Hinnad sisaldavad riikliku õppekavaga ettenähtud õppetöö miinimummahtusid. Riikliku õppekava mahtudega, mis kehtivad autokoolis Testudo saad tutvuda SIIN

Meie poolt pakutava A-kategooria kursuse algõppe koolituse eelised:

  • Koolitust viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad.
  • Kasutatavad õppematerjalid võimaldavad omandada põhjalikud teadmised.
  • Koolitatavaga sõlmitakse koolitusleping, mis sätestab mõlema poole õigused ja kohustused.
  • Õppesõidu perioodiks on kogu sõiduvarustus tasuta va Eesti Vabariigis COVID-19 leviku ohu olukorra ajal
  • Õppesõidukite kindlustused annavad õppesõidul tekkinud kindlustusjuhtumi korral õpilaste kaas- ja omavastutuse määraks 0%.
  • Õppijatel on võimalik tasuta kasutada veebipõhist keskkonda so e-autokooli ja selle õppematerjale.
  • Teoreetiliste teadmiste kontroll on tasuta (kuni 2 esimest katset) ja sõiduoskuste kontroll on tavalise sõidutunni hinnaga.
  • Tasuda võimalik kuni kahes osas, krediidikulukuse määr 0%.

Tingimused:

  • Kui koolituskursus on katkenud st jäänud pooleli, ning sellest on möödas 6 kuud või enam, siis koolituse jätkamiseks kursusehind korrigeeritakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
  • Õppemaksu tagastatakse vaid juhul, kui vajadus selleks tekib Testudo autokooli süül.