Autokool Testudo | Sõiduõpe, sõidutunnid | Autokool Tallinnas
EST RUS ENG
KOOLITUSKALENDER
Jaanuar 2021
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Algavad kursused
Algavad kursused ja hinnad
A kategooria
B kategooria
Lõppastme koolitus
Jätkuõpe
Esmaabi
Hinnakiri
Registreerin kursusele
Õppekavad
Teooriaõpe
Sõiduõppe teemad
Pimeda ajal koolitus
Algastme libedakoolitus
Lõppastme koolitus
SISENE INTERNETIKOOLI
ÕPILASTE RUBRIIK
Jäta kasutaja meelde:
 

PT

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Aine lühikirjeldus

Pimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab sõidukipeatada nähtavuse piires. Omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites; millised on juhi võimalused erineva sõiduki- iruse puhul ohu märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks. Teooriaõpe ja prak- tikum viiakse läbi muuks liikluseks suletud valgustamata alal või õppesõiduväl- jakul. Õpet on võimalik läbida nõuetele vastaval simulaatoril.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused tulede õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • teab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;

 • mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaata- mata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki saab kom- penseerida sõidukiiruse vähendamisega;

 • omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega;

 • saab aru pimedal ajal esinevatest, eriti kergliiklust puudutavatest,

 • ohtudest.

Sõiduõpe

PS

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Aine lühikirjeldus

Harjutatakse teooriaõppes ”Pimeda ajal sõiduki juhtimine” õpitut – tulede õiget kasutamist möödasõidul ja vastastikusel kohtumisel ning peatumisel, oludele vas- tava sõidukiiruse valikut, tähelepanu suunamist jms. Sõiduõpe on võimalik läbida ka nõuetele vastaval simulaatoril.

Aine üldeesmärgid

Luua eeldused pimeda ajal sõiduki juhtimiseks vajalike oskuste kujunemiseks ja pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohtude mõistmiseks. Luua eeldused real- istliku arusaama kujunemiseks isiklikest, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit pimeda ajal oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgva- hega ning kasutada õigesti tulesid.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

 • oskab tulede õige kasutamisega parandada juhi nähtavust ja oma sõiduki teistele paremini märgatavaks teha;

 • mõistab oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust;

 • teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte;

 • oskab oma käitumisega vähendada pimeda ajal sõiduki juhtimisega seo-

  tud riske;

 • teab isiklikke, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud, tugevaid ja nõrku

  külgi;

 • tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega pimeda

  ajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada.


pimeda-ajal-koolitus, Autokool autokoolid autosõit B-kategooria juhiluba juhiload algaste e-õpe lõppaste lõppastme koolitus lisasõit libedasõit pimeda ajal sõitmine mootorratta esmaabikoolitus täiendõpe A-kategooria jätkukoolitus BE-kategooria autokool Tallinnas jalgratturite koolitus driving school B-category teooriaeksam sõidueksam sõidutund õppesõit automaatkäigukast Toyota Corolla driving lessons theory A-category, pimeda-ajal-koolitus
 
Kodulehe valmistamine: Amelia IT Partner
 
Testudo autokool
Kesklinnas Tallinnas
Pärnu mnt 41a (sissepääs sisehoovis)
Telefon: +372 51 10164
info@autokooltestudo.ee


 
Sõiduauto (B-kategooria)
Algastme libedasõidu koolitus
Pimeda aja koolitus
Lõppastme koolitus
Esmaabikoolitus
Mootorratas (A-kategooria)
Jätkuõpe
A- ja B-kategooria kursused vaegkuuljatele ja kurtidele
Jalgratturite koolitus
Lisaõppesõit
Juhiluba koodiga 96